Jaana Ristola

visual artist
RSS Feed

news


QUANTIFYING QUALIA

I am at the moment concentrating on writing my doctoral thesis ‘Quantifying Qualia’ and not updating these pages that often.


ARS17 Hackathon 9 – 10.11.2017

Kiasma and Microsoft together are organizing a 24-hour ARS17 Hackathon event. During the event, 8 artists and 8 developers will showcase their talent through a new interactive or digital creation.

ARS17 Hackathon emphasizes digitalization as a creative space in which interaction plays a vital role. The hackathon event combines artists and developers, promotes dialogue and creates an understanding of digital opportunities. It also offers participants the opportunity to experiment and develop different ways of working and networking among various experts from different fields.

Kiasma’s ARS17 exhibition gives the event an inspiring frame of reference. The new creations deal with present and future of digitalization, utilize new technology or embracing the Internet and gaming world.

Participating teams

Pouria Kay, Irina Koski, Reija Meriläinen and Juha Välimäki
Ismo Torvinen, Patrik Keinonen and Heidi Hemmilä
Valtteri Wikström and Jaana Ristola
Timo Bredenberg and Arian Kermanchi
Jarkko Räsänen and Samuli Häkkinen
Kasperi Mäki-Reinikka, Teemu Kivikangas and Tommi Toivonen


Tabufestivaali – onko normaalia olla mielisairas? 24.8.2017

 

Miten normaalin ja epänormaalin välinen raja vedetään? Milloin outo ja erilainen käytös on tabujen rikkomista ja milloin häiriö? Miten mielenterveyden määritelmä muuttuu ajassa ja paikassa? Tabufestivaali tutkii normaalin ja epänormaalin rajoja kokeellisin keinoin, antropologisesta näkökulmasta.

Teemaan johdatellaan esityksellä mielenterveyden kulttuurisidonnaisuudesta. Illan aikana on kaksi keskustelutilaisuutta: asiantuntijoiden tuokio ja myöhemmin julkistettava keskustelu. Lisäksi tarjolla on elämyksellisiä aistiympäristöjä. Näissä pääsee esimerkiksi tutustumaan kuvataiteen ja virtuaalitodellisuuden kautta siihen, miten tekoäly oppii tunteita. Performanssitaiteilijat elävöittävät historiaa eri aikakausien hahmoina, joiden kanssa yleisö voi vuorovaikuttaa. Näin tuodaan esiin myös diagnoosien ja hoitojen muutosta aikojen saatossa.


Rytmitaju 2017 16.6.-3.9.2017

Hyvinkään taidemuseoon, Promenadigalleriaan ja Hyvinkään rautatieasemalle levittäytyvän kuvataiteen lisäksi rytmin käsitettä tarkastellaan myös eri taiteenlajeja yhdistelevien tapahtumien kautta.

Rytmitaju 2017 on Hyvinkään taiteilijaseura ry:n yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa järjestämäjärjestämä poikkitaiteellinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus, joka käsittelee rytmin teemaa. Hyvinkään taidemuseoon, Promenadigalleriaan ja Hyvinkään rautatieasemalle levittäytyvän kuvataiteen lisäksi rytmin käsitettä tarkastellaan myös eri taiteenlajeja yhdistelevien tapahtumien kautta. Rytmitajun kuraattoreita ovat teatteritaiteen tohtori, kirjailija Pia Houni ja kuvataiteilija Krister Gråhn.

Rytmitaju 2017 on jatkoa Hyvinkään taiteilijaseuran vuonna 1998 perustamalle Taju- kesänäyttelysarjalle, jonka tarkoituksena on alusta alkaen ollut tarjota yleisölle korkealaatuista ja nykyhetkessä kiinni olevaa kuvataidetta. Järjestyksessään 15 Taju-näyttely tarjoaa tällä kertaa teoksia yli 40 taiteilijalta ympäri Suomea.

Näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Rytmitaju 2017 -taiteilijat

Maija Albrecht, Risto-Pekka Blom, Maria Duncker, Erika Erre, Ilmari Gryta, Hanna-Riikka Heikkilä, Minna Havukainen, Päivi Häkkinen, Pekka ja Teija Isorättyä, Terhi Kaakinen, Raimo Kela & Reijo Puranen, Maura Korhonen, Tiina Laasonen, Antti Laitinen, Ville Mäkikoskela, Camilla Nenonen, Antti Oikarinen, Katri Oikarinen & Katja Antonoff, Meri Peura, Anssi Pulkkinen & Taneli Rautiainen, Antti Pussinen, Okko Pöyliö, Antti-Ville Reinikainen, Jaana Ristola, Vappu Rossi, Jukka Rusanen, Jarkko Räsänen, Heidi Saramäki, Noora & Kimmo Schroderus, Sanni Seppä, Maria Stereo, Nestori Syrjälä, Anna-Sofia Sysser, Kirsi Tuokko, Kalle Turakka-Purhonen, Pauliina Turakka-Purhonen, Anniina Veijalainen ja Pekka Walliander


Body Works 13.5.–30.5.2017

Body Works on kolmen taiteilijan yhteistyöprojekti, joka koostuu ruumiillisuutta kuvaavista maalauksista ja videoteoksista.Näyttely esittää ruumiin lihana ja ihona: nimettömänä, tuntemattomana, läheisenä ja omana. Liha on nimetöntä, mutta yhteistä, se on ihmisten jaettu olemus. Liha on luonnollista anarkiaa: keho karnevalisoi olemista olemalla hallitsematon, haluava ja tietävä ohi oletetun. Kehon kuvien moninaisuus ehdottaa elämää määritelmien ulkopuolella.

Toisen keho vetää puoleensa ja sulkee etäälle. Ruumiin rajat ovat ehdottomia, rajankäynti on väistämätöntä. Kehojen liikkeessä sekoittuvat maailmat, mielet ja järjestykset. Kysymys ei ole siitä, mitä koetaan vieraaksi tai sopivaksi vaan siitä, miten päätetään suhtautua jokaisen kehon elintilaan ja oikeutukseen.

Näyttely iloittelee ruumiilla esteettisenä, poliittisena ja psyykkis-filosofisena kuvana. Ruumiillisuus on ainoa tapa olla olemassa.

Teoskokonaisuus Body Works on kolmen taiteilijan dialogi, joka sai alkunsa jo valmiiden teosten alkaessa kutsua tekijöitä yhteistyöhön. Taiteilijat kävivät teoreettista keskustelua ruumiin teemasta ja toimivat sekä itsenäisesti, että kuvallis-sanallisessa yhteistyössä toistensa kanssa. Taiteilijat toivovat, että teoskokonaisuus onnistuu piirtämään moniäänisen, voimakkaan, kesyttämättömän ja runsaan ruumiin näkyviin.

Anna Tahkolan (s.1983 Oulussa) teokset esittävät kuvia sosiaalisista rooleista, niiden representaatiosta ja toisin olemisen mahdollisuudesta. Keväällä 2015 hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston kuvataiteen maisteriohjelmasta.

Jaana Ristola (s.1986 Joensuussa) on kuvataiteilija, jonka teosten pyrkimyksenä on avata ihmisten psykologisia kokemuksia minimalistisiksi esityksiksi. Ristolan työskentelyn lähtökohta on usein psykologinen hänen psykiatrisen hoitoalan työkokemuksensa ja psykologian opintojensa vuoksi. Ristola valmistui tila-aikataiteiden maisteriksi Kuvataideakatemiasta keväällä 2016 ja on keskittynyt sen jälkeen tutkimaan tunteiden esteettistä ilmenemistä teoreettisesti, sekä käytännössä työskentelemällä tunteisiin perustuvaa keinoälyä kehittävässä Olento-kollektiivissa.

Sirkku Rosi (s. 1987 Tampereella) tutkii teoksissaan ihmisen lihaa kokemuskarttana ja rajana toiseen elämän absurdeissa hetkissä. Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2015 valmistunutta Rosia kiinnostaa arkisten eleiden ritualistisuus, karnevaali sekä kehollisen ja kuvallisen ilmaisun yhteys.


Practical Masochism 17.2.–12.3.2017

It can be said that there is something intrinsically masochistic about art making. But what about works that take this further, works that deal with things too close, too private, too sticky? Practical Masochism is not a show about ‘pain work’ as such; instead of just flirting with the iconography of masochism, it approaches the topic from a more emotional perspective and asks what the possibilities and limitations of a masochistic mode of working are. What are the risks?

Including work by: Elisa Aaltonen, Aino Aksenja, Artor Jesus Inkerö, Okku Nuutilainen, Marjatta Oja, Jaana Ristola, Iona Roisin

Curated by Mariliis Rebane and Iona Roisin


2017


news – Jaana Ristola